Gemeente Renkum - VKB - Oosterbeek

DeOosterbeekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Renkum - VKB - Oosterbeek.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Nummer: VKB24-15 Wettelijke grondslag De wettelijke grondslag voor dit verkeersbesluit wordt gevormd door: - Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW 1994); - Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna RVV 1990); - Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna BABW).   Doelstelling en motivering Doelstelling Uit het oogpunt van het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg is het gewenst om aan de Sportlaan de verkeersmaatregel “Voorrang verlenen aan tegemoetkomend verkeer’’ op te heffen vanwege het verwijderen van de bestaande slagboom en daarmee de obstakels welke ervoor zorgde dat deze regeling van kracht was.   Motivering Hierbij is het volgende overwogen: •De Sportlaan is gelegen binnen de bebouwde kom van Oosterbeek; •Bovengenoemde weg is in beheer van de gemeente Renkum; •Bovengenoemde is een weg als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994; •Het opheffen van de voorrangsregeling zal de verkeersdoorstroming op de Sportlaan bevorderen doordat weggebruikers niet langer verplicht zijn voorrang te verlenen aan tegemoetkomend verkeer, wat voorheen noodzakelijk was bij de aanwezigheid van de slagboom. •Het wegnemen van de bestaande slagboom elimineert het obstakel dat voorheen de voorrangsregeling rechtvaardigde, waardoor de weg vrij wordt gemaakt en de verkeerssituatie overzichtelijker wordt, wat de verkeersveiligheid ten goede komt. •Zonder de noodzaak om voorrang te verlenen aan tegemoetkomend verkeer wordt de kans op verwarring en mogelijke verkeersconflicten verminderd, wat bijdraagt aan een veiligere verkeersomgeving voor alle weggebruikers. •De opheffing van de voorrangsregeling vermindert de kans op verkeersconflicten en vergroot de voorspelbaarheid van het verkeer, waardoor de algemene verkeersveiligheid wordt bevorderd. •Weggebruikers zullen minder hoeven te letten op de voorrangsregeling en zich meer kunnen concentreren op andere verkeersaspecten, waardoor de verkeerssituatie eenvoudiger wordt en de kans op fouten afneemt. •Het opheffen van de voorrangsregeling draagt bij aan een betere benutting van de beschikbare wegcapaciteit binnen bebouwde kom-gebieden, wat de algehele mobiliteit en doorstroming bevordert.   Overleg Onderhavige verkeersmaatregel is besproken met de Politie Oost Nederland. De politie heeft ingestemd met deze verkeersmaatregel. Hiermee is voldaan aan het bepaalde in artikel 24 van het BABW. Besluiten Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders: 1.Tot het opheffen van voorrang verlenen aan tegemoetkomend verkeer van op de Sportlaan door verwijdering van het bestaande bord F05 + F06 van bijlage 1 van het RVV 1990. 2.Genoemde verkeersmaatregel uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende bebordingtekening; 3. Dit verkeersbesluit in werking te laten treden daags na bekendmaking en te effectueren op het moment dat de onderborden geplaatst zijn.

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deOosterbeekgids.nl op 6-6-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Oosterbeek, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deOosterbeekgids.nl
Redactie deOosterbeekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen oosterbeek
  2. 9ff954acd6a6781f40f7d7eff65c1207

Gerelateerde berichten