ODRA Gemeente Renkum - Besluit verlenen omgevingsvergunning, maatwerk, Westerbouwing 1 te Oosterbeek

DeOosterbeekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: ODRA Gemeente Renkum - Besluit verlenen omgevingsvergunning, maatwerk, Westerbouwing 1 te Oosterbeek.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een besluit hebben genomen inzake een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere procedure van toepassing is.   V erleend Zaakid: ODRA24AM0004 Omschrijving: maatwerk Adres: Westerbouwing 1 te Oosterbeek Activiteiten: Besluit: Verlenen Datum ondertekening: 10-04-2023 Datum verzending: 10-04-2023   Bezwaar Belanghebbenden, die door deze beschikking rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht, binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen bij het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Renkum. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener; dagtekening (datum); omschrijving van het besluit waartegen het besluit gericht is en de gronden (motivering) van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt opgeschort. Voor het opschorten van een besluit, moet u naast een bezwaarschrift ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening sturen naar: de voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Deze rechter kan, in spoedeisende gevallen, een dergelijke voorziening treffen. Voor meer informatie over de voorlopige voorziening zie: www.rechtspraak.nl. Voor meer informatie over bovengenoemde beschikkingen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9:00-12:00 uur en 13:00-17:00 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

 

Onderwerp: milieuvergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deOosterbeekgids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Oosterbeek, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deOosterbeekgids.nl
Redactie deOosterbeekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen oosterbeek
  2. cd1d0dca7f5e6bb166a550ccdc16744b

Gerelateerde berichten