Verkeersbesluit – parkeerverbod – Cornelis Koningstraat - Oosterbeek

DeOosterbeekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verkeersbesluit – parkeerverbod – Cornelis Koningstraat - Oosterbeek.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Nummer: VKB23-14Wettelijke grondslagDe wettelijke grondslag voor dit verkeersbesluit wordt gevormd door:- Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW 1994);- Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna RVV 1990);- Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna BABW).Doelstelling en motiveringDoelstellingUit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers en het waarborgen van de bruikbaarheid van de Cornelis Koningstraat is het gewenst in deze straat een lokaal parkeerverbod in te stellen t.h.v. het haakse parkeervak bij huisnummer 19.MotiveringHierbij is het volgende overwogen:•De Cornelis Koningstraat te Oosterbeek in beheer is bij de gemeente Renkum;•Dat achter de woningen Cornelis Koningstraat huisnummers 25-33 een parkeerterrein aanwezig is;•Dat dit parkeerterrein door middel van twee toegangswegen vanaf de Cornelis Koningsstraat wordt ontsloten;•Dat de oostelijke toegangsweg tevens de woningen Cornelis Koningstraat huisnummer 21-23 ontsluit;•Dat aan de oostzijde van de oostelijke toegangsweg 2 parkeerhavens en 1 haaks parkeervak aanwezig zijn;•Dat in de praktijk ook aan de westzijde van de oostelijke toegangsweg geparkeerd wordt (langs de band parkeren);•Dat parkeren aan deze kant van de oostelijke toegangsweg niet verboden is;•Dat geparkeerde voertuigen aan de overzijde van het haakse parkeervak het in- en uitrijden van dit parkeervak belemmeren;•De Cornelis Koningstraat een wegbreedte heeft van 5 meter;•Volgens de CROW normen is de benodigde afstand voor het in en uitrijden van een haaksparkeerplaats 6 meter;•Dat op het moment dat auto’s tegenover de haaksparkeerplaats staan er ca. 3 meter ruimte overblijft voor het in- en uitrijden van de parkeerplaats;•Dat hierdoor bij het in- en uitrijden van de parkeerplaats ook gevaarlijke situaties naar overige verkeersdeelnemers kunnen ontstaan;•Dat op grond van artikel 5 WVW 1994 verkeer geen hinder mag veroorzaken;•Dat uit de weginrichting ter plaatse het (enige) haakse parkeervak eenvoudig over het hoofd gezien wordt;•Dat door het instellen van een parkeerverbod tegen het haakse parkeervak voorkomen wordt dat daar nog auto’s mogen parkeren;•Dat hierdoor de bereikbaarheid van deze parkeerplaats en ook de verkeersveiligheid verbetert.OverlegOnderhavige verkeersmaatregel is besproken met de Politie Oost Nederland. De politie heeft ingestemd met deze verkeersmaatregel. Hiermee is voldaan aan het bepaalde in artikel 24 van het BABW.BesluitenOp grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders:1.Door het aanbrengen van een gele onderbroken streep zoals bedoelt in artikel 24 lid 1e RVV 1990, langs de westzijde van de oostelijke toegangsweg van de Cornelis Koningstraat ter hoogte van het haakse parkeervak een parkeerverbod in te stellen. 2. Genoemde verkeersmaatregel uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende bebordingtekening;3. Dit verkeersbesluit treedt in werking daags na bekendmaking en wordt geëffectueerd op het moment dat de markering is aangebracht.

 

Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deOosterbeekgids.nl op 10-5-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Oosterbeek, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deOosterbeekgids.nl
Redactie deOosterbeekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen oosterbeek
  2. gmb-2024-114999

Gerelateerde berichten