Verkeersbesluit – Instellen parkeerverbod middengedeelte Raadhuisplein t.b.v. de markt- Oosterbeek

DeOosterbeekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verkeersbesluit – Instellen parkeerverbod middengedeelte Raadhuisplein t.b.v. de markt- Oosterbeek.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Nummer: VKB24-14Wettelijke grondslagDe wettelijke grondslag voor dit verkeersbesluit wordt gevormd door:- Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW 1994);- Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna RVV 1990);- Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna BABW).Doelstelling en motiveringDoelstellingUit het oogpunt van het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg is het gewenst om op het Raadhuisplein te Oosterbeek het parkeren op het plein te verbieden, op iedere donderdag van 05:00 tot 15:00 uur, ten behoeve van de weekmarkt. MotiveringHierbij is het volgende overwogen:•Het Raadhuisplein is gelegen binnen de bebouwde kom van Oosterbeek;•Bovengenoemd plein is in beheer van de gemeente Renkum;•Bovengenoemd plein is een weg als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994;•Op het Raadhuisplein in Oosterbeek vindt iedere donderdag de markt plaats van 08:30 uur tot 12:30 uur;•De gemeente Renkum heeft voor deze markt een vergunning verstrekt;•De markt vindt plaats op het middengedeelte van het Raadhuisplein, bestaande uit 4 parkeerclusters met tussenliggende parkeerwegen;•De op- en afbouw van de markt vindt iedere donderdag plaats om respectievelijk 05:00 uur ‘s ochtends en 15:00 uur ‘s middags;•De marktkooplieden ondervinden bij de opbouw regelmatig hinder van geparkeerde auto’s op de 4 bovengenoemde parkeerclusters;•Het is derhalve gewenst om ruim voor de start van de markt het middengedeelte van het Raadhuisplein autovrij te hebben;•De enige manier op openbare parkeervakken gedurende bovengenoemde dag en uren vrij te houden is het aanwijzen van de parkeergelegenheid en middels een onderbord aangeven op welke dag en uren het parkeren verboden is; •Het is derhalve noodzakelijk dat het college ter hoogte van beide ingangen van het Raadhuisplein borden E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 plaatst met onderborden waarop duidelijk staat aangegeven dat parkeren op het middengedeelte van het plein verboden is op iedere donderdag van 05:00 uur tot 15:00 uur;•Het Raadhuisplein is reeds aangewezen als parkeerschijfzone middels E10 van bijlage 1 van het RVV 1990, waarbij maximaal 1,5 uur aaneengesloten mag worden geparkeerd in de parkeervakken op het Raadhuisplein;•Bord E10 van bijlage 1 van het RVV 1990 volstaat in die zin ook als aanwijzing van een parkeergelegenheid, derhalve kan het plaatsen van bord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 in dit besluit achterwege blijven;•Met het instellen van een parkeerverbod op het middengedeelte van het Raadhuisplein op iedere donderdag van 05:00 uur tot 15:00 uur wordt de veiligheid op het plein gedurende de (op- en afbouw van) markt verhoogd;•Bij het ingestelde parkeerverbod op het Raadhuisplein zal de wegsleepregeling van de gemeente Renkum van toepassing zijn.OverlegOnderhavige verkeersmaatregel is besproken met de Politie Oost Nederland. De politie heeft ingestemd met deze verkeersmaatregel. Hiermee is voldaan aan het bepaalde in artikel 24 van het BABW.BesluitenOp grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders:1.Tot het instellen van een parkeerverbod op het middelgedeelte van het Raadhuisplein iedere donderdag van 05:00 uur tot 15:00 uur, door onder het bestaande bord E10 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter hoogte van beide ingangen van het Raadhuisplein een onderbord te plaatsen met een afbeelding van de gemarkeerde vakken waarop gedurende de aangegeven dag en uren niet mag worden geparkeerd, met daarbij de tekst: “parkeren verboden op do 05-15h i.v.m. weekmarkt”2.Tot het plaatsen van onderbord B303 van bijlage 1 van het RVV 1990 waarmee wordt aangegeven dat de wegsleepregeling van toepassing is op deze verkeersmaatregel;3.Genoemde verkeersmaatregel uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende bebordingtekening;4. Dit verkeersbesluit in werking te laten treden daags na bekendmaking en te effectueren op het moment dat de onderborden geplaatst zijn.

 

Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deOosterbeekgids.nl op 21-6-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Oosterbeek, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deOosterbeekgids.nl
Redactie deOosterbeekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen oosterbeek
  2. gmb-2024-269699

Gerelateerde berichten