Verkeersbesluit: Intrekken verkeersbesluit maatregelen N225 traject 83 A50 – Valkenburglaan Oosterbeek, oorspronkelijk vermeld onder zaaknummer 2022-013456

DeOosterbeekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verkeersbesluit: Intrekken verkeersbesluit maatregelen N225 traject 83 A50 – Valkenburglaan Oosterbeek, oorspronkelijk vermeld onder zaaknummer 2022-013456.

Meer informatie over deze bekendmaking:

zaaknummer 2024-000552, 15 april 2024AanleidingAls wegbeheerder van de N225 nemen Gedeputeerde Staten van Gelderland een verkeersbesluit voor het intrekken van het verkeersbesluit voor maatregelen op de N225 traject 83 A50 – Valkenburglaan Oosterbeek. BeleidskaderWettelijke grondslag• artikel 2, lid 1, onder a Wegenverkeerswet 1994;• artikel 15, lid 1 en 2 Wegenverkeerswet 1994;• artikel 18, lid 1, onder b Wegenverkeerswet 1994;• artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;• artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;• afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht;• artikel 6:19 van de Algemene Wet Bestuursrecht• het Algemeen Reglement Mandaat Provincie Gelderland.OverwegingHet gepubliceerde verkeersbesluit met publicatiedatum 14 december 2022 met zaaknummer 2022-013456 zal ambtshalve worden ingetrokken. Gelet op de beslissing van de Raad van State d.d. 2 november 2022 inzake de bouwvrijstelling van stikstof, dat deze niet voldoet aan het Europese natuurbeschermingsrecht kunnen Gedeputeerde Staten van Gelderland niet alle voorgenomen maatregelen uitvoeren. Voor de maatregelen die wel kunnen worden uitgevoerd wordt een nieuw verkeersbesluit genomen. Over het ontwerpbesluit wat van 8 februari tot en met 21 maart 2024 ter inzage heeft gelegen zijn geen zienswijzen ingediend. Het nu voorliggende besluit bevat ten opzichte van het ontwerpbesluit dan ook geen wijzigingen. BesluitGedeputeerde Staten van Gelderland besluiten dat het verkeersbesluit van 14 december 2022 inhoudende: Kruispunt bij Kievitsdel:I. door het verwijderen van bord B6 conform bijlage I van het RVV 1990, de fietsoversteek te verwijderen, bij kilometer 61,600; II. door het verwijderen van bord B6 conform bijlage I van het RVV 1990, de inritconstructie te verlengen en het fietspad en voetpad te verleggen, bij kilometer 61,600;III. door het verwijderen van de borden G12a conform bijlage I van het RVV 1990, de fietsoversteek te verwijderen, bij kilometer 61,600; IV. door het plaatsen van bord B6 conform bijlage I van het RVV 1990 en door het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 conform het RVV 1990, bestuurders te verplichten om voorrang te verlenen aan bestuurders op de Utrechtseweg, bij kilometer 61,600; V. door het plaatsen van de borden B6 conform bijlage I van het RVV 1990 en door het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, (brom)fietsers komend vanaf het tweerichtingen fietspad aan de noord- en zuidkant van het kruispunt te verplichten voorrang te verlenen aan bestuurders op de Utrechtseweg, bij kilometer 61,600; VI. door het (ver)plaatsen van borden D2 uit bijlage I van het RVV 1990, een verplichte rijrichting langs het bord in te stellen, bij kilometer 61,600; VII. door het plaatsen van bord G12a conform bijlage I van het RVV 1990, het vrijliggend fietspad aan de noordkant van kruispunt Kievitsdel in te stellen als verplicht tweerichtingen (brom)fietspad, bij kilometer 61,600;Opheffen bushalte MooilandI. door het verwijderen borden L3 (bushalte) van het RVV 1990 langs de N225 bij kilometer 62,100, de bushalte Mooiland in de gemeente Renkum op te heffen.Utrechtseweg richting Oosterbeek I. door het verwijderen van bord G12a conform bijlage I van het RVV 1990, het fietspad aan de noordkant van de Utrechtseweg op te heffen, bij kilometer 64,700;II. door het plaatsen van borden B1 conform bijlage I van het RVV 1990, de Utrechtseweg in te stellen als voorrangsweg, bij kilometer 64,600 en kilometer 64,800;I. door het plaatsen van bord B6 conform bijlage I van het RVV 1990 en door het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV, bestuurders te verplichten voorrang te verlenen aan (brom)fietsers in twee richtingen op het (brom)fietspad aan de zuidkant van de Utrechtseweg, bij kilometer 64,500;II. door het plaatsen van borden D2 conform bijlage I van het RVV 1990, een verplichte rijrichting in te stellen langs de middengeleiders, bij kilometer 64,650 en kilometer 64,800;III. door het plaatsen van bord D104 conform bijlage I van het RVV 1990, bromfietsers vanuit Oosterbeek ter verplichten het (brom)fietspad op te gaan, bij kilometer 64,650;IV. door het plaatsen van borden G11 conform bijlage I van het RVV 1990, het vrijliggend fietspad aan de zuidkant van de Utrechtseweg in te stellen als verplicht tweerichtingen fietspad, bij kilometer 64,650, kilometer 64,750 en kilometer 64,800;V. door het plaatsen van borden G12a conform bijlage I van het RVV 1990, het vrijliggend fietspad aan de zuidkant van de Utrechtseweg in te stellen als verplicht tweerichtingen (brom)fietspad, bij kilometer 64,500 en kilometer 64,650;zal worden ingetrokken. Ter inzageEen link naar het intrekkingsbesluit is vanaf 18 april 2024 te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl > Bereikbaar Gelderland > Wegwerkzaamheden > N225).De tekst van het besluit is vanaf dezelfde datum ook te vinden op de website van de rijksoverheid (zoek.officielebekendmakingen.nl->Zoek in). U kunt zaaknummer 2024-000552 dan als zoekopdracht ingeven.Tevens ligt een kopie van het besluit van 18 april tot en met 30 mei 2024 ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Renkum.Instellen beroepEen belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de Gedeputeerde Staten naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij Gedeputeerde Staten naar voren heeft gebracht, kan gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken na de dag waarop het besluit kenbaar is gemaakt hiertegen beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland (Postbus 9030 6800 EM Arnhem) inzake de besluitpunten van het besluit.Diegene die een beroepschrift heeft ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, tel. (088) 3612000 of op www.rechtspraak.nl.namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,P. StrootmanPlv. Teammanager Asset Gebruik Wegen

 

Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/prb/2024.

Dit artikel verscheen op deOosterbeekgids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Oosterbeek, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deOosterbeekgids.nl
Redactie deOosterbeekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen oosterbeek
  2. prb-2024-5197

Gerelateerde berichten