Bekendmaking watervergunning voor het uitvoeren van boringen en sonderingen in de nabijheid van de Polderweg 1 te Oosterbeek

DeOosterbeekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Bekendmaking watervergunning voor het uitvoeren van boringen en sonderingen in de nabijheid van de Polderweg 1 te Oosterbeek.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Waterschap Vallei en Veluwe heeft een vergunning verleend voor het uitvoeren van boringen en sonderingen in de kernzone en in de beschermingszone A van een overige waterkering in de nabijheid van de Polderweg 1 te Oosterbeek.De vergunning is verzonden op 28 november 2022. Het waterschap heeft een vergunning afgegeven met voorschriften om het milieu te beschermen.Inzien van stukkenU kunt de vergunning en de daarbij behorende stukken inzien van 1 december 2022 tot en met 12 januari 2023 bij Waterschap Vallei en Veluwe, Steenbokstraat 10 in Apeldoorn: elke werkdag na telefonische afspraak (055 527 29 11).Indien gewenst kan de vergunning met bekendmaking ook naar u gemaild worden. In dat geval kunt u een e-mail sturen naar averwoert@vallei-veluwe.nl. De vergunning met bekendmaking zal u dan via e-mail worden toegezonden. Bezwaar maken?Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na verzending van dit besluit hiertegen bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn. Het besluit treedt in werking na bekendmaking. Dit is de datum waarop het besluit is verzonden. Het bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. Wie bezwaar heeft gemaakt, kan een verzoek tot het treffen van een 'voorlopige voorziening' indienen, als tijdelijk maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht tot de uitspraak van de rechtbank. Zo'n verzoek moet worden gedaan bij de voorlopige voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Van degene die een verzoek tot het treffen van ‘voorlopige voorziening’ indient wordt een zeker bedrag aan griffierecht verlangd (€ 184, - voor een natuurlijk persoon, € 365, - voor een rechtspersoon). Wanneer u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indient, verzoeken wij u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Vallei en Veluwe, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn.VragenVoor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met mevrouw Elderman (vergunningverlener) via telefoonnummer: 06 57 44 23 34. Voor procedurele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Verwoert (administratief medewerker) via telefoonnummer: 06 15 89 20 32.Het nummer van de vergunning is Z2022-09-0174/D2022-10-1363

 

Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/wsb/2022.

Dit artikel verscheen op deOosterbeekgids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Oosterbeek, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deOosterbeekgids.nl
Redactie deOosterbeekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen oosterbeek
  2. wsb-2022-13259

Gerelateerde berichten